SPLOŠNO

ORGANI DRUŠTVA

Predsednik :  Bogdan Kuhar
Zastopnik : Vlasta Moškon

Društvo ima status invalidske organizacije in status organizacije v javnem interesu

Društvo ima status organizacije za izvajanje programa Osebne asistence

Strokovni vodja programov društva in osebne asistence
Vlasta Moškon
Previous slide
Next slide
ZGODOVINA DRUŠTVA

Pobudo za Posavsko organizacijo gluhih in naglušnih, ki naj bi zadovoljevala potrebe organizacije invalidov sluha v občinah Krško, Brežice in Sevnica je dal tajnik celjske organizacije gluhih in naglušnih Anton Nunčič spomladi 1962. leta. Prva redna seja upravnega odbora Osnovne organizacije slušno in govorno prizadetih oseb Krško je potekala jeseni 1963 in so se udeležili poleg gluhih in naglušnih ustanovnih članov tudi predstavniki socialnega skrbstva občine krško, izvolili so tudi upravni in nadzorni odbor, ter časno razsodišče. Prvi predsednik pa je postal Albin Levičar, ki je društvo vodil 12 let. Naslednji predsednik je postal Bogdan Kuhar, ki društvu predseduje še danes. Tajniške posle je do leta 1975 opravljal Anton Zajc, za njim je delo prevzel Stane Bergant. Kot prvega profesionalnega tajnika je društvo zaposlilo Terezijo Jazbec (opravljala delo tajnika od 1986 do konca 1988. leta), od leta 1989 pa opravlja delo sekretarja – strokovnega delavca Vlasta Moškon. Sedež društva je bil Vse od ustanovitve v nekdanji pisarni prosvetnega društva Svoboda Videm. Leta 1996 pa se je društvo s pomočjo občine Krško preselilo v začasne prostore na cesti 4. Julija 66 v Krškem. Od leta 2008 pa smo v lastnih prostorih na cesti krških žrtev 60.

POSLANSTVO DRUŠTVA

Društvo gluhih in naglušnih je specifična invalidska organizacija, ki se edina v naši družbi ukvarja z odraslimi gluhimi in naglušnimi osebami, ter jim pomaga uresničevati njihove življenjske potrebe in želje, ki bi jih sami v slišečem svetu težko ali sploh ne izpolnjevali. Omogoča jim družabne stike in vključevanje v skupine, ter daje občutek pripadnosti, pripomore posamezniku, da se aktivno zavzema za svoj položaj v družbi in na različnih življenjskih področjih, v družbenem življenju in zunaj njega. Društvo nudi svojim članom strokovno pomoč, jim svetuje in jih usmerja v reševanje različnih življenjskih situacij. Deluje tudi na področju pridobivanja socialne enakosti invalidov in zadovoljevanje njihovih potreb. Ena najpomembnejših nalog društva je tudi obveščanje in osveščanje slišečega okolja o življenju gluhe in naglušne populacije.

Dejavnost društva financira

Fiho-logo
grb krško
grb brežice
grb sevnica
grb kostanjevica